Avyakt Bapdada Drills

 • Conduct one drill daily and perform it several times (At least 24) during the day

 

 • 1) Abhi videhi bano, abhi fir deha me aao 12-12-98

 

 • 2) Bich bich me drill karne ki vidhi aur uske fayade 12-12-98 

 

 • 3) 5 Swarupon ke abhyas ka 5 second ka abhiyas 30-3-2000

 

 • 4)Apne mann mantri ko videhi banne ka order do 11-11-2000

 

 • 5) Ek second me full stop 3-02-02

 

 • 6) Rehmdil, shubhbhawna, kshama ke sindhu 24-02-02

 

 • 7) Tan mann ki exercise 14-11-02

 

 • 8) Abhi abhi nirakari abhi abhi farishta swarup 15-12-02

 

 • 9) Mansa sewa aur mann ki exercise 31-12-02

 

 • 10) Gyansurya ki drill 17-03-03

 

 • 11) Mann ko ekagra karne ki drill 15-11-03

 

 • 12)Main Paramdham niwasi shresht aatma hun 30-11-03

 

 • 13) Abi abhi malik abhi abhi balak drill 31-12-03

 

 • 14) Bap saman avyakt rupdhari banne ki drill 18-01-04

 

 • 15)Charon or light might ki sakaash dene ki drill 2-02-04

 

 • 16) Mai Farishta so devta hun 2-11-04

 

 • 17) Purvaj sthiti ka abhiyas 14-03-06

 

 • 18) Purushotam sangamyugi shresht brahmin aatma hun drill 31-10-06

 

 • 19) Ek second me ekagra hokar baitho drill 15-12-06

 

 • 20) Main aur mera Baba dusra na koee- drill 2-02-07

 

 • 21) Bahanebazi, Alasya, Albelapan samapt karne ki drill 15-02-07

 

 • 22) 5 Swarupon ka drill 17-03-07

 

 • 23) Nind pichhe karna, pehle drill 31-03-07

 

 • 24) Adhikari stage ki drill 30-11-07

 

 • 25) Sweet Silence ki drill 15-12-07

 

 • 26) Sangaamyug ke aatmik mauj ki sthiti drill 18-01-08

 

 • 27) Anaadi jyoti bindu swarup hun drill 2-02-08

 

 • 28) Shanti ki shakti swarup drill 5-03-08

 

 • 29) Sneha ke sang ke rang ki drill 18-03-08

 

 • 30) Taj, takht aur tilakdhari ki drill 18-03-08

 

 • 31) Swa sthiti me sthit hone ki drill 2-04-08

 

 • 32) Ashariri sthiti ki drill 20-10-08

 

 • 33) Ek second me ekagra ho paramdham niwasi ho jaao 15-11-08

 

 • 34) Buri drishti vale ko aap nahin, light dikhegi 15-12-08

 

 • 35) Din me 24 bar drill karne ki avashyakta 31-12-09

 

 • 36) Paristhitiyon ke bich mind control karne ki drill 28-02-10

 

 

 

 

 

Font Resize